اصفهان، میدان امام حسین، ابتدای چهارباغ پایین، روبه روی هتل پیروزی، تولیدی گز ارک